Կայքի Քարտեզ
 • Մեր </br> տեսլականը
  Մեր
  տեսլականը
  Մեր տեսլականն է` նպաստել գիտակից հասարակության ձևավորմանը, որը կխթանի երկրի սոցիալական, էկոլոգիական խնդիրների լուծմանը:
  Կարդալ ավելին
 • Մեր </br> առաքելությունը
  Մեր
  առաքելությունը
  Մեր առաքելությունն է` առաջնորդել հանրությանը մեր երկրի առջև ծառացած մի շարք սոցիալական և բնապահպանական հարցերի լուծման գործընթացում:
  Կարդալ ավելին
 • Մեր </br>նպատակը
  Մեր
  նպատակը
  «ՇԵՇՏ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը կայուն զարգացման գաղափարի ջատագովն է: Զարգացում, որը լրացնում է ներկայիս կարիքները...
  Կարդալ ավելին

Շեշտ ՀԿ - փոփոխություն անենք

 

ՇԵՇՏ ՀԿ

«ՇԵՇՏ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է տարեսկզբին: Վերջինիս ստեղծման նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանին առնչվող էկոլոգիական, սոցիալական և բնապահպանական հիմնախնդիրները, բացահայտել դրանց լուծման ուղիները և բոլոր հնարավոր միջոցներն ի մի դնելով` աջակցել վերջիններիս վերացման գործընթացին: Մեր կարգախոսն է. Փոփոխություն անենք` դա մարդկանց վերաբերմունքը դեպի ավելի բարելավված կյանք փոխելու մեր մոտեցումն է:

Մեր տեսլականը

Մեր տեսլականն է` նպաստել ինքնուրույն, անկախ և գիտակից հասարակության ձևավորմանը, որն իր հաստատուն մասնակցությամբ կխթանի երկրի սոցիալական, էկոլոգիական խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև երկրի կայուն զարգացմանը: Այսպիսով, ստեղծել կայուն երկիր` ապագա սերունդների համար:

Մեր առաքելությունը

Մեր առաքելությունն է` պատրաստել, կրթել և առաջնորդել հանրությանը մեր երկրի առջև ծառացած մի շարք սոցիալական և բնապահպանական հարցերի լուծման գործընթացում: Դրանով իսկ հանրությանը հնարավորություն ընձեռել օգտագործել իր ողջ ներուժը` հանդիսանալով վերափոխման սկզբնաղբյուրը:

Մեր նպատակը

«ՇԵՇՏ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությունը կայուն զարգացման գաղափարի ջատագովն է: Զարգացում, որը լրացնում է ներկայիս կարիքները` չխոչընդոտելով ապագա սերունդներին ինչ-որ կերպ բավարարել իրենց կարիքները: Հետևաբար, մենք հաստատուն կերպով նպաստելու ենք երկրի կայուն զարգացմանը, որը միավորում է հետևյալ գաղափարախոսությունը. արդարություն, սոցիալական բարեկեցություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն, տնտեսական առողջ մրցակցություն և զարգացում, ինչպես նաև հանրության մոտեցումների վերափոխում` Հայաստանում բարեկեցիկ սոցիալական կյանք և միջավայր ստեղծելու նպատակով: